Diensten verhuurder

Bent u eigenaar van een woonruimte en wenst u deze te verhuren? Dan bent u bij Your Housing Maastricht aan het juiste adres. Your Housing Maastricht biedt verschillende mogelijkheden qua samenwerking. Hieronder vindt u alle mogelijkheden die Your Housing Maastricht te bieden heeft.

1. Pakket bemiddeling

Wenst u uw woning te verhuren met het bemiddelingspakket? Dan ontzorgen wij u vanaf het moment dat wij uw JA-woord krijgen, tot het moment van de sleuteloverdracht met uw nieuwe huurder. Bij het bemiddelingspakket gaan we als volgt te werk:

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Dit kan zijn in het pand dat u wenst te verhuren, of bij ons op kantoor met een lekkere kop koffie erbij. Tijdens dit gesprek zullen wij u duidelijk maken hoe we te werk gaan en welke werkzaamheden wij voor u zullen uitvoeren.

Wij zullen samen met u een opname uitvoeren van de woonruimte. Na deze opname zullen wij u een advies geven over de huurprijs van de woning. Uiteraard zullen we uiteindelijk in samenspraak met u de definitieve huurprijs vaststellen. Zodra dit is gebeurd zullen we de woning professioneel gaan adverteren. Dit doen we samen met een partner die gespecialiseerd is in het adverteren van woonruimtes.

Zodra de advertentie gereed is zullen we deze publiceren op meerdere kanalen waaronder onze eigen website, andere verhuurplatformen en niet vergeten, sociale media.

Vanaf dat moment kunnen kandidaten de weg vinden naar uw woning. Wij bezichtigen de woonruimte met de kandidaten en voeren nadien een grondige screening uit. Zodra wij een geschikte kandidaat hebben gevonden, zullen wij u contacteren met de vraag of u akkoord gaat. Zodra wij uw akkoord hebben ontvangen, stellen wij de huurovereenkomst op.

Zodra deze is getekend door beide partijen zullen we de sleuteloverdracht plannen. Tijdens deze sleuteloverdracht wordt er ook een volledig check-in rapport gemaakt. Dit rapport is later na de check-out van de huurder cruciaal om de staat van de woonruimte te beoordelen.

Beheer

Wenst u verder ontzorgd te worden dan enkel tijdens de verhuurcyclus? Dan kunt ervoor kiezen om het beheer van uw woonruimte uit te besteden aan Your Housing Maastricht. Bij beheer zorgen wij ervoor dat alles betreffende de woonruimte wordt geregeld door ons. Wij zullen u enkel contacteren wanneer dit nodig is. Tenslotte kan het uitbesteden van beheer ervoor zorgen dat uw huurinkomsten onder BOX 3 vallen. Indien u namelijk teveel werkzaamheden zelf uitvoert kan de belastingdienst ervoor zorgen dat deze inkomsten onder het nadelige BOX 1 vallen.

2. Beheer

Gedurende de volledige huurperiode zullen wij fungeren als aanspreekpunt voor uw huurder. Wij zullen antwoorden op al hun vragen, maar ook direct schakelen wanneer zij een storing melden. Indien onze eigen technische man het niet kan oplossen schakelen we externe partijen in. Wij zullen u natuurlijk wel altijd op de hoogte stellen van werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. Zodra u uw akkoord hiervoor geeft, pakken wij de melding verder op en zullen we deze opvolgen tot deze kan worden afgerond. Als beheerder zullen wij tevens het sleutelbeheer uitvoeren van de woonruimte. Zo hoeft u enkel toestemming te geven en wij doen de rest!

Ook zullen wij het pakket beheer zowel een voorinspectie als eindinspectie uitvoeren zodra er een huuropzegging is binnengekomen. Deze zijn beide uiterst cruciaal voor een correcte en eerlijke afhandeling van de borg. Zo zult u na eindinspectie een opsomming ontvangen met eventuele verschillen/gebreken tussen de sleutel overdacht en de eindinspectie.

Ten slotte zullen wij bij beheer corresponderen bij huurachterstand. Wij zullen hier zover in gaan als nodig wordt geacht om het dossier op te lossen.

3. Volledig beheer/financieel beheer

Bij volledig beheer worden de bovenstaande werkzaamheden aangevuld met enkele andere werkzaamheden. Zo zullen we bij volledig beheer in overleg met u de woonruimte 1x per jaar inspecteren. Indien tijdens deze inspectie blijkt dat er zaken opgepakt dienen te worden regelen we dit uiteraard direct.

Ook zullen we, indien u dit wenst, de huurder jaarlijks op de hoogte stellen over de huurindexering alsook een jaarlijkse afrekening maken van eventuele servicekosten en van GWE (indien nodig).

Tenslotte kunt u er ook voor kiezen dat Your Housing Maastricht maandelijks uw huurpenningen int. Indien u dit wenst zullen wij er, vanaf het moment dat de huurovereenkomst start, op toekijken dat de huurder aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Indien niet zullen wij net zoals bij beheer corresponderen bij huurachterstand en zover gaan als nodig wordt geacht.

Wij willen er als beheerder voor zorgen dat u volledig wordt ontzorgt, zodat u geen omkijken heeft naar uw woning.