Privacy & cookiebeleid

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat omschreven hoe wij zullen omgaan met uw persoonsgegevens. Wij dienen uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken omdat u gebruik maakt van onze dienst of u ze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden bijgehouden
• Volledige naam
• Volledig adres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Nationaliteit
• Nummer ID-bewijs of paspoort
• Geldigheidsdatum ID-bewijs of paspoort
• IBAN-nummer
• Mobielnummer
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Werkgever (indien van toepassing)
• School of universiteitsinstelling
• Inkomensgegevens (indien student van garantsteller)

De volgende gegevens zullen wij opvragen zodra u interesse uit om een woning te huren
• kopie geldige identiteitskaart(en), als student: tevens een kopie legitimatiebewijs van ouders/garantsteller;
• indien student: inkomensgegevens ouders/garantsteller (bij huur zelfstandige woonruimte);
• arbeidscontract;
• werkgeversverklaring;
• kopieën van de 3 meest recente salarisspecificaties of inkomensgegevens;
• kopieën van de 3 meest recente bankafschriften waaruit de betaling van het salaris blijkt en een bewijs van betaling van huur of hypotheek van uw huidige woning (andere transacties op het bankafschrift mogen worden doorgestreept);
• kopie bankpas waar salarisspecificaties of inkomensgegevens op staan;
• indien de potentiële-huurder - eventueel als bestuurder/aandeelhouder via een vennootschap - zelfstandig ondernemer is: een recent uittreksel KvK, aangifte inkomstenbelasting/jaarrekening van de afgelopen 3 jaar; voorlopige aangifte over het lopende jaar en een accountantsverklaring;
• indien student een bewijs van inschrijving van de universiteit (op te vragen per e-mail: study@maastrichtuniversity.nl);
• indien verhuurder of makelaar dit verlangt: een verklaring omtrent het gedrag.

Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• U zult worden toegevoegd in ons CRM systeem
• Het ontvangen van onze nieuwsbrief (indien u bent ingeschreven)
• Om u te kunnen bellen of mailen wanneer we dit nodig achten
• Om een opdracht tot dienstverlening te kunnen opstellen
• Om een bemiddelingsovereenkomst op te stellen
• Om een beheersovereenkomst op te stellen
• Om een huurovereenkomst op te stellen
• Om een factuur op te stellen

Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden als dit door ons als noodzakelijk wordt geacht. Dus om bijvoorbeeld te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld gedeeld met verhuurder wanneer een huurovereenkomst wordt opgesteld.

Beveiliging
Wij dragen er zorg voor dat uw gegevens worden beveiligd en uw privacy wordt gerespecteerd. Uw gegevens zullen worden bewaard, zolang wij dit nodig achten voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet onrechtmatig worden gebruikt, heeft enkel personeel rechtstreeks toegang tot uw gegevens.

Rechten
U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens op te vragen. Alsook om deze te corrigeren of te verwijderen. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u een verzoek sturen naar info@yourhousing.nl Wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren op uw verzoek. Wij zullen altijd proberen om uw verzoek dan zo goed mogelijk uit te voeren. Te

nzij we volgens de wet verplicht zijn gegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn. Vragen of klachten?
Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot onze privacyverklaring, vragen we contact op te nemen met: info@yourhousing.nl

Cookiebeleid (EU)

Dit Cookiebeleid werd voor het laatst geüpdatet op 17-01-2023 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

1. Introductie
Op onze website, https://yourhousing.nl (hierna: “de website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

2. Wat zijn cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?
Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze site goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

4. Wat is een web beacon?
Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

5. Cookies
5.1 Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelwagen bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.
5.2 Statistieken cookies
Wij gebruiken statistieken cookies om de beleving voor onze gebruikers te optimaliseren. Wij krijgen door middel van statistieken cookies inzicht in het gebruik van onze website. Wij vragen uw toestemming om statistieken cookies te plaatsen.
5.3 Marketing/Tracking cookies
Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende websites voor soortgelijke marketingdoeleinden.
5.4 Social media
Op onze site hebben wij inhoud van Facebook opgenomen om webpagina's te promoten (bijv. "vind ik leuk", "pin") of te delen (bijv. "tweet") op sociale netwerken zoals Facebook. Deze inhoud is ingesloten met code die is afgeleid van Facebook en plaatst cookies. Deze inhoud kan bepaalde informatie opslaan en verwerken voor gepersonaliseerde reclame. Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook is gevestigd in de Verenigde Staten.

6. Geplaatste cookies?
Functioneel
Google Maps

7. Toestemming
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Voorkeuren bewaren’ geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en plug-ins te gebruiken die u heeft geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.
7.1 Beheer uw cookie toestemming
Functioneel Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.

Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.

Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt. De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.

Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.

8. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen
Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser. Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.

9. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.
Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan dit cookiebeleid. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de autoriteit persoonsgegevens).

10. Contactinformatie
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:
Your Housing Maastricht
Boschstraat 82, 6211AZ Maastricht
Nederland
Site: https:yourhousing.nl
E-mail: info@yourhousing.nl
Dit Cookiebeleid is gesynchroniseerd met cookiedatabase.org op 17-01-2023